Χρήσιμα Links

Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης
www.dst.gr

Forum Deutsche Schulen im Ausland
http://pub117.ezboard.com/bdsia

Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης
www.goethe.de/thessaloniki

Γενικό Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη
http://www.thessaloniki.diplo.de

Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
www.german-chamber.gr

Σύλλογος Φίλων ΓΣΘ
http://www.dst-freunde.gr/

Σύνδεσμος Γερμανόγλωσσων Νομικών Βόρειας Ελλάδας
[email protected]

Ευαγγελική Εκκλησία Γερμανόφωνων στη Θεσσαλονίκη
www.evkithes.net

Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
http://www.auswaertiges-amt.government.de/www/de/index_html

Γερμανική Σχολή Αθηνών
www.dsathen.edu.gr

Σύλλογος Αποφοίτων Γερμανικής Σχολής Αθηνών
www.ex-dsathen.gr

Ινστιτούτο Goethe Αθηνών
www.goethe.de/athen

DAAD
www.daad.de

DAAD Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών - Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών
c/o Ινστιτούτο Goethe Αθηνών
http://ic.daad.de/athen

Ένωση ελληνογερμανικών εταιριών στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας
www.vdgg.de