Αγγελίες προσφοράς εργασίας

Η πρόσβαση στις Μικρές Αγγελίες είναι ελεύθερη. Δικαίωμα καταχώρησης έχουν οι εγεγραμμένοι χρήστες στο sages.gr. Μέσα από αυτό το τμήμα Προσφοράς και Ζήτησης εργασίας, οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με αιτήματα επαγγελματιών που είναι απόφοιτοι του σχολείου και επιθυμούν να συνεργαστούν με αποφοίτους της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης ή να αναρτήσουν τη δική τους αγγελία ζήτησης εργασίας. Το Δ.Σ. καλεί τους αποφοίτους-επιχειρηματίες και επαγγελματίες να απευθύνονται στο Σύλλογο όταν αναζητούν συνεργάτες, στηρίζοντας την προσπάθεια αυτή. Μπορείτε να προσθέσετε την αγγελία σας αφού συνδεθείτε ή εγγραφείτε από τους συνδέσμους της ενότητας "Επιλογές μέλους" στη δεξιά στήλη.

Software Developer Testautomation

Unternehmens-Beschreibung
Die Comquent GmbH ist ein Software-Dienstleister mit der Spezialisierung Qualitätssicherung in der Softwareentwicklung, Test-Management und Test-Automatisierung, sowie Continuous Integration und Continuous Delivery. Hier ist die Comquent GmbH als Beratungs-, Schulungs- und Projektunterstützungs-Dienstleister, besonders in den Bereichen Automotiv, Telekommunikation, eCommerce und für mittelständische Unternehmen tätig.
Projekt-Beschreibung

QA Analyst

QA Analyst (w/m)
Unternehmens-Beschreibung
Die Comquent GmbH ist ein Software-Dienstleister mit der Spezialisierung Qualitätssicherung in der Softwareentwicklung, Test-Management und Test-Automatisierung, sowie Continuous Integration und Continuous Delivery. Hier ist die Comquent GmbH als Beratungs-, Schulungs- und Projektunterstützungs-Dienstleister, besonders in den Bereichen Automotiv, Telekommunikation, eCommerce und für mittelständische Unternehmen tätig.
Projekt-Beschreibung